זכאות לתעודת בגרות

תעודת הבגרות מורכבת מיחידות פנימיות ויחידות חיצוניות: סה"כ לפחות 27 יח"ל, מתוכן לפחות 21 יח"ל חיצוניות. כדי לזכות בתעודת בגרות, על התלמיד לעמוד בתנאים הבאים (בהתאם לתכנית החדשה של משרד החינוך – למידה משמעותית):

 • הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות החובה: 20-16 יח"ל.
 • הצלחה בבחינות הבגרות במקצועות הבחירה: השלמה לפחות ל-21 יח"ל.
 • תלמידי טכ"מ, הזכאים בתום לימודיהם לתעודה טכנולוגית, מחויבים בבגרות 1 יח"ל בתחום ביולוגיה/פיסיקה.
 • כלל התלמידים המחויבים ביחידת לימוד מדעית אחת, בתחום מוט"ב, ביולוגיה, פיסיקה.
 • תלמיד חייב להבחן בבחינה אחת לפחות ברמה של 5 יח"ל, נוסף על בחינה באנגלית ובמתמטיקה, ולא יותר מ-10 יח"ל.
 • הציון בחינוך גופני חייב להיות ציון עובר.
 • יכול להיות ציון מספיק בקושי (54-45) אחד, אך לא בהבעה עברית.
 • תנאי לקבלת תעודת בגרות הינו תעודת בגרות חברתית, המורכבת מהמטלות הבאות:
  בכיתה י': 60 שעות מחויבות אישית ו-30 שעות פעילות קבוצתית ועבודה.
  בכיתה יא': 60 שעות התנדבות אישית, בתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י'.
  בכיתה יב': 30 שעות התנדבות אישית, בתנאי שהשלים את המשימות בכיתה י' ובכיתה יא'.
 • תעודת הבגרות מותנית בשני קורסי השכלה כללית בציון עובר.
 • יבוצע שקלול של מקצועות האשכולות ובהמשך אף תבחן אפשרות לבחינה משולבת. למשל הבעה וספרות בבגרות אחת.
 • דרכי הערכה מגוונות, כמענה ל-30% מציון הבגרות: פרוייקט, תלקיט, עבודת חקר, בחינה מתוקשבת ועוד.
מבנה תעודת הבגרות
אנגלית הרמה תקבע על-פי הישגי התלמיד 5/4/3 יח"ל
מתמטיקה הרמה תקבע על-פי הישגי התלמיד 5/4/3 יח"ל
אשכול עברית: הבעה ולשון 2 יח"ל
  ספרות 2 יח"ל
אשכול ידע עולם ומדינה: היסטוריה כללית ותולדות עם ישראל 2 יח"ל
  אזרחות 2 יח"ל
תנ"ך   2 יח"ל
2 קורסי השכלה כללית  
סה"כ: 20-16 יח"ל
 • מקצועות בחירה: מגמה 5 יח"ל
 • לא יותר מ-10 יח"ל