מגמת מדעי המחשב

הלימודים במגמת מדעי המחשב הם עיוניים ברמה גבוהה, בנוסף להם – כוללים גם שעות רבות בחדרי המחשבים ליישום החומר הנלמד בכיתה.

מקצועות המגמה מכינים את התלמידים לקראת הכשרתם לעסוק בתכנות מחשבים בצה"ל ובהמשך בחברות המובילות במשק כגון: IBM ,ECI ,SUN ועוד.

בחינות הבגרות במגמה הן מודולריות: 3 יח"ל ו- 2 יח"ל, סה"כ 5 יח"ל.