ספרי לימוד: שכבת י', שנה"ל תשע"ח

 מקצוע שם הספר מחבר/הוצאה
מקצועות חובה
ספרות  ספרות חט"ע: חוברת יצירות
* קניה מרוכזת מביה"ס לתלמידי השאלת ספרים. תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת השנה
ליון בוקס
לשון "בשבילי הטקסט" נגה גנאל ויפעת קורן שרעבי
מתמטיקה: 5-4 יח"ל
 • מתמטיקה – שאלונים 804 ו-806 (כיתה י') – 4 ו-5 יחידות לימוד, כרך א' וכרך ב'. 
 • מחשבון Casio fx-991 plus
יואל גבע
מתמטיקה 3 יח"ל
 • מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור.
 • מחשבון CASIO fx-82MS
יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (אתג"ר)
 • מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור.
 • מחשבון CASIO fx-82MS

 

יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (מב"ר)
 • מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור
 • מחשבון CASIO fx-82MS
יצחק שלו ואתי עוזרי
אזרחות לכיתות מצוינות מדעית בלבד: אזרחות במדינת ישראל דוד שחר
היסטוריה
 • ממדינת מקדש לעם הספר – בית שני
 • עולם לאומי חלק א'
 • חוברת פנימית של ביה"ס
 • הוצאת מט"ח
 • הוצאת ספרים לילך
תנ"ך ספר תנ"ך ללא פירושים הוצאת "קורן"
ביולוגיה (פנימי) גוף האדם בדגש הומאוסטזיס  אסתר גוגנהיימר-פורמן, הוצאת "לילך"
ביולוגיה גוף האדם בדגש הומאוסטזיס אסתר גוגנהיימר פורמן הוצאת לילך אסתר גוגנהיימר-פורמן, הוצאת "לילך"
מגמות
פיזיקה
 • מכניקה ברמה של 5 יח"ל
 • אופטיקה גאומטרית
 • דוד זינגר
 • דוד זינגר
כימיה יחסים וקשרים בעולם החומרים  
ניהול השיווק

יסודות החשבונאות: ספר+חוברת+חוברת מסמכים לתלקיט

 • קנייה מרוכזת מביה"ס לתלמידי השאלת ספרים
 • תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת השנה
מירה לוי
מדעי המחשב
 • יסודות מדעי המחשב בשפת #C: חלק א' עצמים תחילה (מחצית א')
 • יסודות מדעי המחשב בשפת #C: חלק ב' עצמים תחילה (מחצית ב')
הוצאת "חלונות"
תקשורת
 • לתלמידים בהשאלת ספרים ביה"ס ירכוש חוברת בתחילת השנה.
 • תלמידים שלא בהשאלה ישלמו בתחילת שנה לרכישה המרוכזת.
 
קולנוע עריכת סרטים תמר ירון, הוצאת משרד החינוך
פסיכולוגיה מפגש עם הפסיכולוגיה: חלק א' ו-ב' ציפי בר-אל
אנגלית
 5 יח"ל

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות), או: מילונית אלקטרונית של אוקספורד

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת שמעון זילברמן

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
 

ספר לימוד: Master Class: Book + Practice book

Eric Cohen Books

 

ספר ספרות (לשימוש עד כיתה י"ב):  Literature for 5 Points:  Option 1

Eric Cohen Books

 

ספר דקדוק (לשימוש עד כיתה י"ב), ירוק: Help Yourself to English Grammar 2

UPP

4 יח"ל

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות)

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת "שמעון זילברמן"

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
   ספר לימוד: Contrasts: Book + Practice book  Eric Cohen Books
  ספר ספרות (לשימוש עד כיתה י"ב):  Literature for 4 Points: Option 1 Eric Cohen Books
  ספר דקדוק (לשימוש עד כיתה י"ב): New Develop Your Grammar Eric Cohen Books
3 יח"ל

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות)

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

 הוצאת "שמעון זילברמן"

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  ספר לימוד: Focus: Book + Workbook Eric Cohen Books
  ספר ספרות (לשימוש גם בכיתה י"א): Points to 3: Module B Log UPP
  ספר תרגול נוסף ל-Unseen – חדש, לא משומש (לשימוש עד כיתה י"א): Mastering Modules A, B, C Eric Cohen Books
 • תלמידים בעלי התאמה של הקראת שאלון באנגלית מתבקשים לרכוש אוזניות.