ספרי לימוד: שכבת יב', שנה"ל תשע"ח

 מקצוע שם הספר מחבר/הוצאה
מקצועות חובה
מתמטיקה 5 יח"ל
 • שאלון 807 חלק א'+ב' (כיתה יב') 5 יח"ל
 • מחשבון Casio fx-991 plus
יואל גבע
מתמטיקה 4 יח"ל
 • שאלון 805 חלק א'+ב' (כיתה יב') 4 יח"ל
 • מחשבון Casio fx-991 plus
 יואל גבע
מתמטיקה 3 יח"ל
 • שאלון 803 (צבע תכלת עם פס אפור)
 • מחשבון Casio fx-82ms
יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (אתג"ר)
 • שאלון 803 (צבע תכלת עם פס אפור)
 • מחשבון Casio fx-82ms
יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (מב"ר)
 • שאלון 803 (צבע תכלת עם פס אפור)
 • מחשבון Casio fx-82ms
יצחק שלו ואתי עוזרי
אזרחות אזרחות במדינת ישראל דוד שחר
חשבונאות חשבונאות ב' מירה לוי, הוצאת "אורט"
 ספרות מורחב חוברת ל-5 יח"ל הוצאה פנימית
ביולוגיה התא: יחידת החיים (משנה שעברה) חיה גרוס ויהודית עזידיה, הוצאת האוניברסיטה העברית
  אקולוגיה (משנה שעברה) רות אמיר
  מערכות בגוף האדם, בדגש הומאוסטזיס (משנה שעברה)  עדי מרקוזה-הס, הוצאת "רכס"
פיזיקה (יב'3) חשמל ומגנטיות: 5 יח"ל ד"ר דוד זינגר
  קרינה וחומר: אופטיקה פיזיקלית  ד"ר דוד זינגר
  קרינה וחומר: האטום והגרעין ד"ר דוד זינגר
  קרינה וחומר: אופטיקה גיאומטרית  ד"ר דוד זינגר
  מכניקה ד"ר דוד זינגר
  ספר בגרויות אדום  
 כימיה חוברת פנימית תירכש בתחילת השנה
תקשורת חוברת תירכש בתחילת השנה
 • לתלמידים בהשאלת ספרים, ביה"ס ירכוש החוברת.
 • תלמידים שלא בהשאלה, ישלמו בתחילת שנה לרכישה המרוכזת.
 שירותי רשת חוברת תירכש באופן מרוכז בתחילת השנה  
פסיכולוגיה מפגש עם הפסיכולוגיה: חלק א', ב', ג'  ציפי בר-אל
סוציולוגיה סוציולוגיה במעגלי חברה, תרבות, קבוצה הוצאת "רכס"
קולנוע עריכת סרטים תמר ירון, מנהל מדע וטכנולוגיה, הוצאת משרד החינוך
אנגלית
 5 יח"ל
הקבוצה לשעבר של מלי

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות), או: מילונית אלקטרונית של אוקספורד

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת שמעון זילברמן

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  ספר לימוד: Quest – Book UPP
  ספר לתרגול אנסין: Mastering Module G Eric Cohen Books
  ספר דקדוק משנה שעברה: New Practical Grammar for Proficiency Eric Cohen Books
  ספר ספרות משנה שעברה: Literature for 5 points – Option 1 Eric Cohen Books
  חוברת ספרות: 5 Points Option 1 Revised Hots and Lots More UPP
4 יח"ל
הקבוצה לשעבר של מירית

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות)

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת "שמעון זילברמן"

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  ספר לתרגול אנסין: Mastering Module  E  Eric Cohen Books
  חוברת ספרות:  4 Points Option 1 Revised Hots and Lots More UPP
  ספר ספרות משנה שעברה: Literature For 4 Points – Option 1 Eric Cohen Books
  חוברת לתרגול אנסין – חדש, לא משומש – Mastering Module C Eric Cohen Books
 • תלמידים בעלי התאמה של הקראת שאלון באנגלית מתבקשים לרכוש אוזניות.