ספרי לימוד: שכבת יא', שנה"ל תשע"ח

 מקצוע שם הספר מחבר/הוצאה
מקצועות חובה
ספרות 

חוברת יצירות וחוברת ניתוחים לקראת הבגרות

 • קנייה מרוכזת מביה"ס לתלמידי השאלת ספרים.
 • תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת השנה.
ליון בוקס
  אנטיגונה סופוקלס
  חצוצרה בוואדי סמי מיכאל
  בעל זבוב ויליאם גולדינג
לשון והבעה ספר משנה שעברה: "בשבילי הטקסט" נגה גנאל ויפעת קורן שרעבי
מתמטיקה: 5-4 יח"ל
 • שאלון 806 (כיתה יא'): 5 יח"ל, כרך ג' + ד'
 • מחשבון Casio fx-991 plus
יואל גבע
מתמטיקה 3 יח"ל
 • ספר משנה שעברה: מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור.
 • יש לרכוש יחד עם הספר את הנספח לשאלון 802.
 • מחשבון CASIO fx-82MS
יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (אתג"ר)
 • ספר משנה שעברה: מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור.
 • יש לרכוש יחד עם הספר את הנספח לשאלון 802
 • מחשבון CASIO fx-82MS
יצחק שלו ואתי עוזרי
מתמטיקה 3 יח"ל (מב"ר)
 • ספר משנה שעברה: מתמטיקה 3 יח"ל – שאלונים 801 ו-802 (מהדורה חדשה: מעודכן לפי המאגר החדש) – צבע אדום עם פס אפור
 • מחשבון CASIO fx-82MS
יצחק שלו ואתי עוזרי
אזרחות אזרחות במדינת ישראל דוד שחר
היסטוריה חוברת פנימית של ביה"ס
 • לתלמידים בהשאלת ספרים.
 • תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת שנה.
  ספר: "נאציזם ושואה" הוצאת ספרים "לילך"
תנ"ך

ספר תנ"ך ללא פירושים

 • חוברת תירכש בתחילת השנה
הוצאת "קורן"
כימיה (יא'3) כימיה זה בתוכנו דבורה קצביץ ונעמי ארנסט
  טעם של כימיה אורית הרשקוביץ וצביה קברמן
  חוברת לימוד פנימית 
 • לתלמידים בהשאלת ספרים.
 • תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת שנה.
 פיזיקה (יא'3) מכניקה ברמה של 5 יח"ל (ספר בגרויות אדום)  ד"ר זינגר
 מדעי המחשב  מבני נתונים בשפת #C  הוצאת חלונות
  מבוא לתכנות בסביבות אינטרנט בשפת #C הוצאת מט"ח
  מודלים חישוביים הוצאת חלונות
ביולוגיה התא יחידת החיים חיה גרוס ויהודית עזידיה הוצאת האוניברסיטה העברית
  אקולוגיה רות אמיר
  ספר משנה שעברה: מערכות בגוף האדם, בדגש הומאוסטזיס  עדי מרקוזה-הס, הוצאת "רכס"
חשבונאות תורת הארגון תמר וינרמן, הוצאת "ליתג"
  תורת הניהול תמר וינרמן, הוצאת "ליתג"
  מבוא לכלכלה – מהדורה חדשה פרופ' יאיר זימון ונורית הירש, הוצאת "רונאל"
תקשורת חוברת תירכש בתחילת השנה.
 • לתלמידים בהשאלת ספרים.
 • תלמידים שאינם בהשאלה ישלמו בתחילת שנה לקניה המרוכזת.
פסיכולוגיה מפגש עם הפסיכולוגיה: חלק א', ב', ג'  ציפי בר-אל
סוציולוגיה סוציולוגיה במעגלי חברה, תרבות, קבוצה הוצאת "רכס"
קולנוע עריכת סרטים תמר ירון, מנהל מדע וטכנולוגיה, הוצאת משרד החינוך
אנגלית
 5 יח"ל
הקבוצה לשעבר של חווה

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות), או: מילונית אלקטרונית של אוקספורד

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת שמעון זילברמן

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  ספר לימוד: High Points: Book + Workbook Eric Cohen Books
  ספר דקדוק משנה שעברה: Grammar Issues 2 Eric Cohen Books
  ספר ספרות משנה שעברה (עד כיתה יב') Literature for 5 Points: Option 1 Eric Cohen Books
  מחזה בספרות (ספר כתום בלבד): All My Sons by Arthur Miller, Eric Cohen Books
  חוברת לתרגול אנסין – חדש, לא משומש – Mastering Module E Eric Cohen Books
4 יח"ל
הקבוצה לשעבר של מירית ומאיה

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות)

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

הוצאת "שמעון זילברמן"

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  ספר לימוד (עד כיתה יב'): Take a Stand: Book + Workbook  Eric Cohen Books
  ספר דקדוק משנה שעברה (עד כיתה י"ב): New Develop Your Grammar Eric Cohen Books
  ספר ספרות משנה שעברה: Literature For 4 Points – Option 1 Eric Cohen Books
  חוברת לתרגול אנסין – חדש, לא משומש – Mastering Module C Eric Cohen Books
3 יח"ל
הקבוצה לשעבר של איריס

המילון המקיף החדש אנגלי-עברי/עברי-אנגלי, ממ' וממ"ד (לשימוש עד כיתה י"ב, כולל בחינות בגרות)

 • לא יינתן בהשאלה מבית הספר

 הוצאת "שמעון זילברמן"

 • לא יורשה שימוש במילון שלא אושר לבגרות ע"י משרד החינוך
  .ספר לימוד משנה שעברה: That's Right: Book + Workbook Eric Cohen Books
  ספר ספרות (לשימוש גם בכיתה י"א): Points to 3: Module B Log UPP
  ספר תרגול נוסף ל-Unseen – חדש, לא משומש – משנה שעברה: Mastering Modules A, B, C Eric Cohen Books
 • תלמידים בעלי התאמה של הקראת שאלון באנגלית מתבקשים לרכוש אוזניות.