חינוך אישי

צומחים יחד: חינוך אישי בעתידים

בחטיבת הביניים של "עתידים" מתקיים זאת השנה השביעית פרויקט חאלו"ם – חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות – המבוסס על תפיסת עולם הומניסטי,ת המדגישה את העמקת השיח המשמעותי בין מורה לתלמיד (מחנך ומורה מקצועי) ובין כל באי בית הספר.

מטרת הפרויקט לפתח אחריות כוללת לכל תלמיד ושל כל תלמיד, לצמיחה בתחום הלימודי, החברתי והאישי ולטפח יכולת מנהיגות לקידום יעדים אישיים וחברתיים.

בין הפעילויות המתקיימות במסגרת פרויקט אחלו"ם:

  • מעגלי שיח: כל שיעורי החינוך ושיעורים נוספים מתקיימים במעגלי שיח.
  • חונך אישי: המורה הופך לדמות משמעותית עבור הילד, מקיים איתו שיחות אישיות ומחובר למעגלי חייו השונים – משפחה, תנועת נוער, מתנ”ס, או רווחה.
  • חוזה אישי: מנוסח ונחתם בין הילד לחונך והורי התלמיד, ומלווה במסגרת מעגלי השיח.
  • חינוך אישי למורים: כדי ללוות ילד במסעו באופן תומך ומצמיח, על המורה לחוות בעצמו את תחושת המימוש והגילוי. לכן מתקיימת בבית הספר מסגרת תומכת במורים התוכנית.