יום לימודים ארוך

תכנית מיל"ת של בית-הספר מספקת מענה לימודי וחברתי לתלמידי חטיבת הביניים, תוך הנגשת חוגי העשרה ויצירה לאחר שעות הלימודים ללא עלות.

במסגרת הפעילויות בתכנית, זוכים התלמידים להשתתף במגוון חוגים, בהם: כדורגל, כדורשת, אמנות, חדר כושר, זומבה וסיוע בשיעורי בית. בתוך כך, מוענקת להם מעטפת לימודית עשירה, הכוללת שיעורים פרטניים, תגבורים ו"מרתונים" במהלך שנת הלימודים.