למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

תכניות הלימודים בחטיבת הביניים של "עתידים" מציעות הזדמנות לעסוק בפרויקטי חקר >>

תכניות הלימודים בחטיבת הביניים מציעות הזדמנות לעסוק בפרויקטי חקר, באמצעותם זוכים התלמידים לחוויית למידה משמעותית ומעמיקה.

מדי שנה, נבחרים מספר תחומי דעת מובילים, בהם מתקיימת למידה מעשירה, המגבירה את המוטיבציה של התלמידים ומשפרת את מעורבותם בתהליכי הלמידה.