חינוך חברתי-ערכי

בליבת החזון של בית-ספר "עתידים" עומדים ערכים של מצוינות, מעורבות וכבוד, הבאים לידי ביטוי בהגשמת מטרה מרכזית: שכל שכבות הגיל יתנדבו למען הקהילה ולמען החברה בישראל.

 

אנו מאמינים כי תפקידו החינוכי הוא לסייע בטיפוח אדם ערכי, המסוגל לתפקד כהלכה בסביבתו החברתית, המרגיש שייכות ואחריות לקהילה, לחברה ולמדינה והמוכן ליטול חלק בעיצובן ובבנייתן.

 

הפעילות הערכית-חברתית מתבצעת מתוך תהליך חינוכי מתמשך לאורך כל שנת הלימודים וכך נוצרת המשכיות ורצף חינוכי, התמדה והעמקה.

 

בין הפרויקטים החברתיים-ערכיים שמוביל ביה"ס: