בית-ספר קהילתי

מדור לדור: העתידים מתחילים בעבר (יח"צ)

ההתנדבות והמוערבות בקהילה היא אצלנו אורח חיים, ולכן נעשית מתוך תהליך חינוכי מתמשך, לאורך כל שנת הלימודים ולאורך שנים, וכך ניתן ליצור המשכיות ורצף חינוכי, התמדה והעמקה.

ההטמעה היא בכל צירי בית הספר – מרמת הצוות החינוכי, הלוגיסטי, שיתוף פעולה בין צוותי מקצוע, בין חטיבת הביניים לחטיבה העליונה, שיתופי פעולה עם עירית חולון ומוסדותיה, עמותות חברתיות ארציות, ועד רמת כל תלמיד ותלמיד.

בבית-ספר "עתידים" פעילה קהילת מתנדבים גדולה מהמגזר השלישי, מהצבא ומהאקדמיה. אנו מאמינים כי ההתנדבות היא הדדית: התלמידים, כמו גם המורים, לא רק מקבלים, אלא גם נותנים מעצמם!