מעורבות חברתית והתנדבות

התנדבות ותרומה לקהילה ב"עתידים"
מחויבות, שותפות ואחריות: תלמידי בית-הספר עתידים תורמים לקהילה במסגרת פרויקט מעורבות חברתית >>

סולידריות ותחושת שותפות הן ה"דבק החברתי" בחברה המודרנית, על אחת כמה וכמה בחברה הישראלית. 

אנו בתיכון "עתידים" מקפידים לדאוג לקהילה סביב בית-הספר לאורך ככל ימי השנה, בעיקר בשעות מצוקה ומועד שבהם המצוקות קשות אף יותר. 

כחלק מתכנית הלימודים החברתית-ערכית של בית הספר, ועל פי הוראות משרד החינוך, מחויבים תלמידי כיתות  י', יא' ו-יב' לתרום את חלקם לקהילה. זאת כחלק מפיתוח של מחויבות אישית ובגרות חברתית.

פרויקט המעורבות החברתית נחלק לשניים:

התנסות מעשית אישית: התלמידים מתנדבים באופן פרטני במוסדות ההתנדבות (בכיתה י', במשך 60 שעות שנתיות; בכיתה יא': 30 שעות שנתיות).

התנסות מעשית קבוצתית: פעילות התנדבותית במסגרת קבוצתית, המכוונת למתן מענה לצרכים בבית הספר, בקהילה, ברשות המקומית או במדינה. כל קבוצת תלמידים יוזמת פעילות מותאמת ומפעילה אותה באופן חד-פעמי או מתמשך (תלמידי כיתות י': 9 שעות שנתיות; כיתה יא': 21 שעות שנתיות; כיתה יב': 26 שעות שנתיות). 

אפשרויות התנדבות לשנה"ל תשע"ט: