מעורבות חברתית והתנדבות

התנדבות ותרומה לקהילה ב"עתידים"

סולידריות היא גיבוי ותחושת שותפות של אזרחי המדינה, היא "דבק חברתי"  בחברה המודרנית.

אנו בתיכון "עתידים" דואגים לדאוג לקהילה סביב בית הספר כל ימי השנה בעיקר בשעות מצוקה ומועד שבהם המצוקות קשות אף יותר. בין הפעילויות שהתקיימו בשנה"ל תשע"ח: איסוף מזון לקראת חגי תשרי.