לוח צלצולים

מתי מתחיל יום הלימודים ומתי מגיעה ההפסקה? לוח צלצולים ושיעורים, כדי שכולנו נגיע בזמן >>

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:15
9:00
שיעור שני
9:00
9:45
הפסקה גדולה
9:45
10:05
שיעור שלישי
10:05
10:50
שיעור רביעי
10:50
11:40
הפסקה גדולה
11:40
12:00
שיעור חמישי
12:00
12:45
שיעור ששי
12:45
13:30
הפסקה
13:30
13:45
שיעור שביעי
13:45
14:30
שיעור שמיני
14:30
15:15
הפסקה
15:15
15:20
שיעור תשיעי
15:20
16:05
שיעור עשירי
16:05
16:50