לוח צלצולים

מתי מתחיל יום הלימודים ומתי מגיעה ההפסקה? לוח צלצולים ושיעורים, כדי שכולנו נגיע בזמן >>

שיעור

משעה

עד שעה

שעת אפס
7:30
8:10
בוקר עתידים
8:10
8:25
הפסקת מעבר
8:25
8:30
שיעור ראשון
8:30
9:15
שיעור שני
9:15
10:00
הפסקה
10:00
10:15
שיעור שלישי
10:15
11:00
שיעור רביעי
11:00
11:50
הפסקה
11:50
12:10
שיעור חמישי
12:10
12:55
הפסקה
12:55
13:00
שיעור ששי
13:00
13:45
שיעור שביעי
13:45
14:30
הפסקה
14:30
14:40
שיעור שמיני
14:40
15:25
שיעור תשיעי
15:25
16:10
הפסקה
16:10
16:15
שיעור עשירי
16:10
17:00