חשוב: הסדרת תשלומי הורים לשנת הלימודים תשע"ט

הורים יקרים, שלום רב!

תשלומי הורים הם התשתית המאפשרת לבית הספר קיום של פעילויות לימודיות, תרבותיות, חברתיות וערכיות. הסכום לתשלום נקבע על ידי וועד הורים מוסדי ובאישור ועדת החינוך של הכנסת  לשנת תשע"ח.

על מנת לאפשר לנו לנהל את חיי החברה והתרבות בבית הספר החל מראשית שנת הלימודים, אנו פונים אליכם להסדיר את התשלומים במזכירות בית הספר ברחוב ההסתדרות 20 עד 30.10.18  בימים א'-ה', בין השעות 08:00 ל-14:00.