פדגוגיה חדשנית

מתחילים לחסוך מים באמצעות לגו (יח"צ)

פדגוגיה חדשנית ולמידה משמעותית הם מאבני היסוד של דרכי ההוראה-למידה בתיכון "עתידים".

התיכון היה הראשון בארץ שבו התקיימה המרה מלאה לבגרות בהיסטוריה ובין החלוצים הראשונים בהובלת חלוצי הערכה ולומד עצמאי בתחום הדעת אזרחות. כמו כן' תהליכי למידה מבוססת פרויקטים, למידה מבוססת נתונים (כולל פרסים מחוזים בתחום) והערכה חלופית מתקיימים בשגרה ברוב מקצועות הלימוד בחט"ב.

בשנת הלימודים תשע"ח מתקיימים 20 פרויקטים של פדגוגיה חדשנית בכותלי בית הספר, בהם:

  • חקר אישים בולטים בתולדות המדינה (אנגלית).
  • איך מנהלים תקציב (מתמטיקה).
  • ניבים ותפקידם בשפה (לשון).
  • הקמת התנועה הציונית (היסטוריה).
  • מבט על הגלובליזציה (אזרחות).