דביר-פרי

הנהלה

מרק בבוט

מנהל ביה"ס השש-שנתי

גלי חנצ'יס

מנהלת חטיבת-ביניים

ענת גרוטס

סגנית מנהל חט"ע

ציפי פיצ'וטו

סגנית המנהל למערכת, מחנכת ט-3

ארז אימרה

סגן המנהל לחינוך חברתי ערכי, רכז שכבה יב', מחנך יב-3

תמר הראל

מנהלת אדמיניסטרטיבית

יעל דביר-פרי

רכזת חינוך חברתי-ערכי

מלי ברגין

רכזת חינוך חברתי ערכי חט"ע, רכזת אנגלית חט"ע

מחנכים/ות

רכזים/ות

אתי יוסף

רכזת שכבה ז', מחנכת ז-2

מורים/ות מקצועיים/ות