מועצת תלמידים

מועצת התלמידים היא גוף דמוקרטי, הנבחר בבחירות של כלל תלמידי בית הספר >>