תקנון

 1. חובה להישמע להוראות הצוות החינוכי ועובדי המנהלה בבית הספר ולהקפיד על תרבות דיבור, שימוש בטון דיבור נעים, שפה מכובדת ושמירה על שפת גוף נאותה בהפסקות, בחצר ובכל פעילות אחרת של בית הספר.
 2. עם תחילת השיעור, יש לקבל את פני המורה בעמידה וכן את צוות ההנהלה עם כניסתם לכיתה.
 3. סדר ומשמעת: במקרה של הפרת כללי המשמעת (אלימות מילולית, פיזית, התחצפות):
  >> תיערך שיחה לפני השעיה בנוכחות מחנך כיתה ומנהל השכבה.
  >> הפעלת נוהל השעיה.
  >> הזמנת הורים לאחר ההשעיה בנוכחות מורה מקצועי, מחנך ומנהל השכבה.
 4. במהלך השיעור המכשיר הנייד יונח בתיק התלמיד כשהוא מכובה או במצב שקט. את התיק יש להניח על הרצפה או לתלות על גב הכסא. מורה יהא רשאי להחרים טלפון נייד של תלמיד ולהחזירו בסוף יום הלימודים. שימוש במכשירים ניידים מיועד אך ורק לצורכי לימוד ובאישור מורה.
 5. יציאה מתחומי בית הספר לפני תום יום הלימודים תותר אך ורק באישור מיוחד של מחנך/רכז שיכבה. תלמיד שייעדר משיעורים כלשהם במהלך יום הלימודים מבלי שקיבל אישור, יופנה לרכז השכבה.
 6. אסור לעשן! חל איסור לעשן גם במתחם החיצוני ליד שערי בית הספר. תלמיד שייתפס מעשן יושעה מבית הספר לאלתר תוך יידוע ההורים.
 7. יש להגיע לבית הספר בתלבושת אחידה בקיץ ובחורף. תלמיד שיגיע ללא תלבושת בחט"ע יישלח לביתו, בחט"ב ישב בספרייה עד 11:45 ואז יישלח לביתו. במידה שהתנהגות זו תחזור על עצמה, יוזמנו הוריו של התלמיד והוא יושעה מביה"ס.
 8. יום הלימודים מתחיל בשעה 18:15 בדיוק! רק בשעה 08:30 תותר כניסת מאחרים. תלמידים שיאחרו יטופלו על-ידי מחנך, תוך יידוע מנהל השכבה, עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל, לרבות טיפול קב"סית.
 9. תלמיד שנעדר מבית הספר יציג אישור הורים על היעדרותו. אם ההיעדרות נמשכה מעבר לשלושה ימים, יש להציג אישור רפואי. באחריותו של תלמיד שנעדר משיעור להשלים את החומר הנלמד ולהסתייע בצוות החינוכי במידת הצורך.
 10. תלמיד שנמצא מלכלך את סביבת בית-הספר ייענש ויהיה עליו לנקות במשך יום אחד את כל שטח ביה"ס.

שתהיה לכולנו המשך שנת לימודים מכבדת, פורה ומוצלחת!