תקנון

זכויות, חובות ומה שביניהן: כל מה שצריך לדעת כדי לעבור את שנת הלימודים בשלום >>

חזון בית-ספרי

בית-הספר העל יסודי העירוני "עתידים" על שם מ. אלישיב בחולון, יפעל ליצור לכל תלמיד בבית-הספר, מערכת חינוכית- לימודית- ערכית- חברתית מעצימה, מכילה ומאפשרת הישגים לימודיים, ערכים וחברה, מעורבות חברתית בקהילה, מימוש פוטנציאל אישי ואנושי מקסימלי, בצורת הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות.

בית-הספר יפעל באמצעות כלל אנשי הסגל, ביניהם מורים, עובדי עירייה, עובדי משרד החינוך, עובדי קבלן ומתנדבים, תוך מתן לכלל העובדים מקום עבודה מזמין, חברה אנושית מיטבית ומגוון מסלולי התפתחות מהעשירות במדינת ישראל.

ערכי הליבה:

 • מנהיגות אישית
 • מצוינות בעשייה
 • יוזמה וחדשנות
 • שותפות ושקיפות
 • מחויבות ונתינה

"חינוך זה לאפשר לבני-אדם להגיע למיטבם: אהבת האדם, אהבת התרבות ואמנות הדיאלוג שביניהם." (נמרוד אלוני)

אורחות החיים

1. כללי

באורח החיים של בית-הספר מנוסחים העקרונות והכללים המבטאים את השקפת העולם המקובלת בבית-הספר הנגזרים מהחזון הבית-ספרי, ומהווים תשתית לקוד ההתנהגות ולאווירה השוררת בו. מן הראוי שחברי בית-הספר אנשי הצוות והתלמידים, ישאפו וידאגו שבמסגרת העשייה היומיומית ימומשו הערכים שבית הספר הציב לעצמו:

כבוד האדם, מעורבות, מוגנות, סובלנות, הזכות לחופש הביטוי, הזכות לשוויון הזדמנויות, הפנמת התרבות היהודית ישראלית ואיכות הסביבה. ערכים אלה יהוו מרכיב חשוב בתהליכי קבלת החלטות ובתהליך החינוכי בבית-הספר. המסמך מחייב את כל הבאים בשערי בית-הספר.

2. לוח הצלצולים הבית-ספרי תשע"ט

לפירוט לוח הצלצולים ושעות השיעורים וההפסקות לחצו כאן!

3. מערכת השיעורים והשעות

 • המערכת עשויה להשתנות מעת לעת.
 • עדכונים יומיים במערכת השעות ובלימודים השוטפים, יפורסמו ע"ג לוח המודעות: "שינוי המערכת", במסדרון קומה ב', ובמערכת הסמארט-סקול.
 • כל תלמיד אחראי להתעדכן באופן שוטף ברמה היומיומית בשינויים.

תפיסת המשמעת והאחריות

"הזכויות של הפרט מסתיימות במקום בו מתחילות הזכויות של פרט אחר".

על פי תפישתנו, יישום העקרונות המנחים את פועלינו, עומד בבסיסה של האחריות האישית והמשמעת עצמית של כל באי המקום, ומכאן הדגש על הכללים המנחים:

 • אפס סובלנות לאלימות.
 • יש לשמור על הניקיון בכל רחבי בית-הספר.
 • יש לשמור על השקט במסדרונות בזמן השיעורים.
 • יש לשמור על הרכוש וציוד בית-הספר, ולהקפיד על סביבה לימודית נקייה ומסודרת.
 • יש להישמע להנחיות כל מורה או איש צוות מבית-הספר.
 • עישון ואלכוהול בבית-הספר או במהלך פעילויות בית-ספריות אסורים בהחלט.
 • בתחילת השיעור יש לעמוד עם כניסת המורה לכיתה.
 • יציאה מבית-הספר ללא אישור לפני תום יום הלימודים אסורה.
 • חל איסור על שימוש בטלפון נייד בזמן השיעור (המכשיר ימצא על שקט בתיק התלמיד).
 • יש להרים כיסאות בסוף יום הלימודים.
 • אין להסתובב בשטח בית-הספר בתום יום הלימודים.
 • אין להיכנס עם אופניים לשטח בית-הספר.
 • אין לצייר על קירות הכיתה, אין לנעוץ נעצים וסיכות של אקדח סיכות ע"ג הקיר.
 • אין ללמד בכיתה מלוכלכת.
 • התקנון מאפשר לכלל התלמידים, המורים והעובדים- ליצור מרחב משותף בטוח, ליצור את כללי החיים בצוותא.